Aktualizacja wytycznych z dnia 25 kwietnia 2020 roku – Koronawirus  SARS-CoV-2

Koronawirus  SARS-CoV-2 :

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE), Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (SPiN PTGiP) oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie Endokrynologii Ginekologicznej i Rozrodczości w kwestii leczenia
niepłodności w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

Aktualizacja nr 1 z dnia 25 kwietnia 2020 roku

Wobec przedłużającej się sytuacji zagrożenia epidemicznego  SARS-CoV-2
oraz braku jednoznacznych perspektyw na zakończenie epidemii w ciągu najbliższych miesięcy Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii,
Sekcja Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Krajowy Konsultant w dziedzinie Endokrynologii Ginekologicznej i Rozrodczości pragną podkreślić, że niepłodność jest poważną chorobą, która wymaga
leczenia i w wielu przypadkach jej terapia nie może być odraczana.

Skuteczność leczenia niepłodności zależy od tego, jak szybko może być rozpoczęte. Jednoznacznie wykazano, że szanse na urodzenie dziecka zmniejszają
się wraz z wiekiem pacjentki oraz chorobami, które w sposób
postępujący prowadzą do wyniszczenia narządów rodnych.

Ponadto do pilnych procedur medycznie wspomaganej prokreacji zalicza się kriokonserwację komórek rozrodczych i zarodków u pacjentów przed leczeniem onkologicznym.

W związku z tym leczenie niepłodności w powyższych sytuacjach nie może być traktowane jako leczenie planowe lecz konieczne do szybkiego wdrożenia.
Ma to szczególne znaczenie u kobiet w zawansowanym wieku reprodukcyjnym,
z obniżającą się rezerwą jajnikową, aktywną endometriozą i (lub) adenomiozą, mięśniakami macicy oraz w przypadku ciężkiego i postępującego czynnika męskiego.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz stanowiska międzynarodowych towarzystw naukowych zajmujących się leczeniem niepłodności aktualizujemy stanowisko
z dnia 16-03-2020 wskazując, że należy rozważyć:

  1. Jak najszybsze wdrożenie każdego rodzaju terapii mającej na celu zachowanie płodności u pacjentów przed leczeniem onkologicznym.
  2. U pacjentów z rozpoznaną niepłodnością indywidualną analizę sytuacji zdrowotnej oraz rozpoczęcie niezbędnej diagnostyki i leczenia pacjentów zdrowych, u których szanse na dziecko mogą zmniejszać się wraz z upływem czasu.
  3. Przeprowadzanie zabiegów wspomaganego rozrodu, jeśli będą konieczne, zgodnie z odpowiednio przygotowanymi procedurami bezpieczeństwa minimalizującymi ewentualne ryzyko transmisji SARS-CoV-2.

Pacjenci powinni być poinformowany, że dotychczas brak jest danych naukowych
i nie są znane konsekwencje zachorowania na COVID-19 w pierwszym trymestrze ciąży dla płodu. Ponadto ciężki przebieg COVID-19 w kolejnych trymestrach
może zakończyć się między innymi utratą ciąży, hipotrofią wewnątrzmaciczną płodu lub potrzebą wczesnego ukończenia ciąży.

Pozostałe zalecenia zawarte  w stanowisku  z dnia 16-03-2020 pozostają aktualne.

 

Autorzy:
dr n. med. Anna Janicka,  lek. Katarzyna Kozioł,  prof. dr hab. n. med. Waldemar Kuczyński,
prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa,  dr hab. n. med. Joanna Liss,
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Łukaszuk, dr hab. Krzysztof Papis,
prof. dr hab. n. med. Michał Radwan, prof. dr hab. n. med. Robert Spaczyński