Sekcja Płodności i Niepłodności PTGiP jest organizacją interdyscyplinarną powołaną przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, zrzeszającą specjalistów w dziedzinie medycyny rozrodu.

Głównym celem działalności SPiN PTGiP jest umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczenia wszystkim osobom zainteresowanym podnoszeniem swoich kompetencji w zakresie leczenia niepłodności.

Celem Sekcji jest ujednolicanie standardów i aktualizowanie wytycznych dla właściwego prowadzenia procesu diagnostyki i leczenia niepłodności. Sekcja będzie również inicjować, wspomagać i koordynować rozwój badań podstawowych i klinicznych z zakresu medycyny rozrodu.