STANOWISKO POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY ROZRODU I EMBRIOLOGII (PTMRiE) ORAZ POLSKIEGO TOWARZYSTWA GINEKOLOGÓW I POŁOŻNIKÓW (PTGiP) W SPRAWIE PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW DOTYCZĄCEGO NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWOTNEGO NA LATA 2021-2025

Aby zapoznać się ze stanowiskiem proszę kliknąć : stanowisko-ptmrie-i-ptgip_npz-2021-2025_2020-01-14.pdf