Wytyczne

 

 

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE),
Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologów
i Położników (SPiN PTGiP)
oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie Endokrynologii Ginekologicznej i Rozrodczości
do stworzenia wewnętrznych procedur bezpieczeństwa epidemicznego w Ośrodkach Medycznie Wspomaganej Prokreacji
Bankach Komórek Rozrodczych i Zarodków
w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.