Aktualizacja wytycznych z dnia 1 czerwca 2020 r. dotyczących SARS-CoV-2 w zakresie leczenia niepłodności

 

Koronawirus  SARS-CoV-2 :

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE), Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (SPiN PTGiP) oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie Endokrynologii Ginekologicznej i Rozrodczości w kwestii leczenia niepłodności w okresie zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Aktualizacja nr 2 z dnia 01 czerwca 2020 roku

Wobec stale trwającej epidemii COVID-19 wywołanej zakażeniem wirusem  SARS-CoV-2 oraz braku jednoznacznych perspektyw na jej zakończenie w ciągu najbliższego czasu Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE), Sekcja Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (SPiN PTGiP) oraz Krajowy Konsultant w dziedzinie Endokrynologii Ginekologicznej i Rozrodczości w zgodzie ze stanowiskiem międzynarodowych towarzystw naukowych zajmujących się zdrowiem reprodukcyjnym człowieka (ESHRE – Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii, ASRM – Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu oraz IFFS – Międzynarodowej Federacji Towarzystw Płodności ) pragną  podkreślić, że niepłodność jest poważną chorobą, która dotyka 8-12% par w wieku reprodukcyjnym negatywnie wpływając na ich zdrowie fizyczne i psychiczne.

Zgodnie z poprzednimi stanowiskami (z dnia 16 marca  i 25 kwietnia 2020 roku) pragniemy raz jeszcze podkreślić, że skuteczność leczenia niepłodności zależy od tego, jak szybko może być rozpoczęte. Jednoznacznie wykazano, że szanse na urodzenie dziecka zmniejszają się wraz z wiekiem pacjentki oraz chorobami, które w sposób postępujący prowadzą do wyniszczenia narządów rodnych. Ponadto  do  pilnych  procedur  medycznie  wspomaganej prokreacji zalicza się kriokonserwację komórek rozrodczych i zarodków u pacjentów przed leczeniem onkologicznym. Biorąc powyższe pod uwagę a także kierując się stanowiskiem międzynarodowych  towarzystw naukowych zajmujących się zdrowiem reprodukcyjnym człowieka aktualizujemy  stanowisko z dnia 16 marca oraz 25 kwietnia 2020 wskazując, że praktycznie każda niepłodność dotykająca parę wymaga wdrożenia niezwłocznej diagnostyki i leczenia.

W związku z tym diagnostyka i leczenie niepłodności w większości wypadków nie powinny być odraczane. Przeprowadzanie zabiegów wspomaganego rozrodu powinno się odbywać zgodnie z odpowiednimi procedurami bezpieczeństwa minimalizującymi ewentualne ryzyko transmisji SARS-CoV-2, przygotowanymi na podstawie wytycznych z poprzednich stanowisk PTMRiE,
SPiN PTGP  oraz  Krajowego Konsultanta w dziedzinie Endokrynologii Ginekologicznej i Rozrodczości  z dnia 16 marca i 25 kwietnia 2020 roku. Jednocześnie nadal zalecamy monitorowanie stanu epidemicznego w Polsce, stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz przygotowanie standardowych procedur operacyjnych na wypadek konieczności przerwania leczenia niepłodnej pary.

Pacjenci powinni być poinformowani, że dotychczas brak jest danych naukowych i nie są znane konsekwencje zachorowania na COVID-19 w pierwszym trymestrze ciąży dla płodu. Ponadto ciężki przebieg COVID-19 w kolejnych trymestrach może prowadzić do powikłań perinatalnych.
Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii, Sekcja Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Krajowy Konsultant w dziedzinie Endokrynologii Ginekologicznej i Rozrodczości odpowiadając na apel międzynarodowych towarzystw naukowych: ESHRE, ASRM i IFFS będą współpracować naukowo, aby zbierać dane pozwalające zwiększyć wiedzę naukowców i lekarzy na temat wpływu wirusa SARS-CoV-2 na rozród, ciążę, płód i zdrowie noworodka w trosce o obecne i przyszłe pokolenia.

Pozostałe zalecenia zawarte  w stanowisku  z dnia 16-03-2020 i 25 kwietnia 2020 pozostają aktualne.

Autorzy: dr n. med. Anna Janicka, lek. Katarzyna Kozioł, prof. dr hab. n. med. Waldemar Kuczyński, prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa, dr hab. n. med. Joanna Liss, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Łukaszuk, dr hab. Krzysztof Papis, prof. dr hab. n. med. Michał Radwan, prof. dr hab. n. med. Robert Spaczyński

 

Piśmiennictwo:

https://www.eshre.eu/Press-Room/ESHRE-News