Kongres ESHRE 2021r. w Paryżu odwołany

ESHRE podało informację, że Komitet Wykonawczy podjął decyzję o odwołaniu dorocznego spotkania ESHRE na żywo w 2021 r., które planowane było w Paryżu w dniach 27-30 czerwca 2021 r.

Tak szybka informacja o odwołaniu kongresu, podyktowana jest ilością prac związanych z organizacją tak dużego wydarzenia.

Kongres w przyszłym roku będzie opierać się na doświadczeniach ESHRE 2020 i odbędzie się w wirtualnej formie.

Również odbywające się co pół roku spotkanie „Best of ESHRE and ASRM” – zaplanowane w Lizbonie w dniach 8-10 kwietnia 2021 r. – jest odwołane. Nie ma jeszcze informacji czy spotkanie to odbędzie się online.

Wszystkie bieżące komunikaty znajdują się na stronach: https://www.eshre.eu/