Wytyczne do stworzenia wewnętrznych procedur bezpieczeństwa epidemicznego z dnia 30.04.2020r. w Ośrodkach Medycznie Wspomaganej Prokreacji

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE),
Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologów  i Położników (SPiN PTGiP)
oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie Endokrynologii Ginekologicznej i Rozrodczości
do stworzenia wewnętrznych procedur bezpieczeństwa epidemicznego w Ośrodkach Medycznie Wspomaganej Prokreacji i 
Bankach Komórek Rozrodczych i Zarodków w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.
ppe-covid-19_wersja_ostat._rekomendacje_ptmrie_spin-ptgip_2020.04.30-ajkkmrjl_rodz.masek_.docx

ppe-kk-.zak_..pdf