Aktualizacja nr 3 stanowiska PTMRiE, SPiN, PTGiP oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie EGiR z dnia 28 października 2020r.

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE), Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (SPiN PTGiP) oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie Endokrynologii Ginekologicznej i Rozrodczości w kwestii leczenia niepłodności w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. Aktualizacja nr 3 z dnia 28 października 2020 roku

Przeczytaj stanowisko PTMRiE, SPiN, PTGiP